Bảo Mật

Khi người chơi đăng ký tham gia thethao789.com đồng nghĩa với việc người chơi đã thực sự đọc, hiểu và đồng ý hoàn toàn với các quy định về định mức, điều khoản, và các quy tắc trò chơi mà đưa ra và đồng ý chịu các trách nhiệm pháp lý tương đương.

Nếu không đồng ý với các điều khoản và điều kiện tại thethao789.com , người chơi có thể ngừng sử dụng dịch vụ ngay lập tức.

Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi qua website này. Chúng tôi cam kết làm hết sức mình và thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng trang web này được an toàn và ngăn chặn truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào gây ra bởi hoặc liên quan đến truy cập trái phép.

2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn, bao gồm chi tiết IP, thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi hoặc bạn gửi lên trang web, hoặc thông tin mà chúng tôi thu được do kết quả. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi theo cách hiệu quả nhất và để đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan, dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết và thông báo về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi. Vì mục đích rõ ràng, chúng tôi sẽ không thu thập thông tin thẻ tín dụng, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc các thông tin khác mà bạn không tự nguyện cung cấp cho chúng tôi.

3. Trong quá trình phát triển, nâng cấp, chuyển đổi và bổ sung các chức năng của trang web này, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn thu thập được cho bên thứ ba có liên quan để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng trang web này một cách hiệu quả nhất và giao tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào nói trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn hiểu và nắm rõ chính sách bảo mật này.

4. Chúng tôi sử dụng Cookie, một công nghệ lưu trữ nhật ký sử dụng và các thông tin khác trên máy tính của khách truy cập để thúc đẩy việc sử dụng trang web thuận tiện hơn. Cookie sẽ lưu trạng thái lần truy cập gần đây nhất của bạn trên máy tính truy cập để trạng thái có thể được trả lại cho bạn trong lần truy cập tiếp theo. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet của mình, bạn có thể tắt cookie hoặc đặt cookie hiển thị cảnh báo trên màn hình máy tính của bạn trước khi cookie được phát hành.

5. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ thông tin xã hội nhất định với các trang mạng xã hội như Facebook hoặc TWitter. Nếu bạn chia sẻ, thông tin bạn tiết lộ có thể được sử dụng bởi các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba này-vui lòng đọc chính sách bảo mật của họ để biết thêm thông tin.

6. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ trang web này. Để biết thông tin về cách xử lý thông tin cá nhân trên các trang web được mở liên quan đến trang web này, vui lòng tham khảo chính sách thông tin cá nhân của trang web đó.

7. Chúng tôi không muốn gửi cho bạn những email không mong muốn, vì vậy bạn có thể chọn không tham gia bằng cách nhấp vào “hủy đăng ký” trong bất kỳ email nào bạn nhận được từ chúng tôi.

8. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào khi cần thiết. Phiên bản cập nhật của chính sách bảo mật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và ghi ngày tháng để bạn hiểu.